fbpx

Religion

I religion kan du glæde dig til:

 • At møde guder, engle, ånder, dæmoner, djævle, karmaloven og andre forestillinger inden for religionens mangfoldige verden.
 • At undersøge kristendommen, islam samt en tredje verdensreligion i fortid og nutid. Vi arbejder hen imod at forstå generelle træk ved religion, men også forskelle og ligheder inden for religionerne såvel som mellem religionerne.
 • At undersøge, hvilken betydning religion har for individet, grupper og samfundet.

Religion på gymnasiet

Religion er et obligatorisk fag på C-niveau, men det er også muligt at hæve faget til B-niveau afhængig af studieretning. I faget bliver I præsenteret for nogle overordnede aspekter af kristendommen, islam, en tredje verdensreligion og et valgfrit emne. Vi kigger på religionernes oprindelse, deres historie og deres forskellige udtryk i dag. Der arbejdes primært med tekster, men der er også mulighed for fx at arbejde med videoer, musik og at tage på udflugter.

Vi arbejder med:

 • Tekster, billeder, musik, videoer m.m.
 • Myter, ritualer, trosforestillinger og leveregler
 • Den religionsfænomenologiske metode – at studere og sammenligne religioners ligheder og forskelle med henblik på at kunne tale teoretisk om religionerne.
 • Eksempler på religioner ved at besøge trossamfund
 • Religionernes betydning for grupper og samfundet – historisk og i nutiden

Hvordan foregår undervisningen 

Religion er en videnskabelig disciplin, som vi studerer på samme måde, som man studerer fortiden i historiefaget, og ligesom man studerer grammatik i sprogfagene. Vi undersøger forskellige religioner ud fra et fagligt, ikke-religiøst perspektiv. Dvs. alle er velkomne til at være religiøse og tro på det, man vil, men ens religiøse synspunkter holdes for sig selv, når vi analyserer forskellige udtryk for religion. Man skal med andre ord bestræbe sig på at være objektiv.

 

Vi har fx om emnerne:

 • Skabelsesberetningerne inden for kristendommen
 • Pilgrimsrejsen til Mekka inden for islam
 • Meditation inden for buddhismen
 • Kastesystemet inden for hinduismen
 • Omskæring inden for jødedommen
 • Åndelig vejledning inden for Scientology
 • Opfattelser af homoseksualitet på tværs af religioner

Som hævet fag 

På B-niveau beskæftiger vi os mere dybdegående med forskellige aspekter af religionerne i fortiden og i nutiden. Det gør vi ved at inddrage mere teori, og ved at I selv får lov at undersøge forskellige områder af religionerne. Vi kommer til at have forløb om kristendom, islam, hinduisme/buddhisme, en fjerde religion og et religionsfagligt emne. Der arbejdes med tekster, videoer, musik, og der foretages observationer i form af  udflugter og feltarbejde. I slutningen af skoleåret udarbejdes en større religionsrapport. I et af forløbene læses et hovedværk inden for en af religionerne. Det kan fx være en af bøgerne i Bibelen, en biografi om Muhammed eller en samling af Buddhas prædikener.