fbpx

Samfundsfag

I samfundsfag skal du glæde dig til:

 • Spændende analyser af dagsaktuelle problemstillinger
 • Levende og perspektivrige debatter
 • Problemløsende projektarbejde i din egen by
 • At formulere dig superskarpt om samfundet
 • At få et forkromet overblik over samfundets udfordringer fra A til Z

Samfundsfag på gymnasiet

Samfundsfag beskæftiger sig med forskellige fagområder med stor betydning for samfundets udvikling. Det handler om både om politik, sociologi, økonomi og international politik. Du kommer til at arbejde med emner som demokrati, valg og menneskerettigheder, velfærdsstatens fremtid, den økonomiske udvikling i en globaliseret verden samt EU’s fremtid og betydning for Danmark. 

Fagets formål er at give dig et teoretisk og empirisk grundlag for at forstå de komplekse kræfter, der påvirker samfundet på kryds og tværs i en verden under hastig forandring. Som borgere i det danske samfund er det afgørende at kunne forstå, hvordan aktuelle magtforhold og politiske begivenheder hænger sammen. Det kan gælde alt lige fra danskernes holdninger til EU til hvorfor identitetspolitik pludselig er talk of the town. Samfundsfag skaber med andre ord orden i kaos.

Derfor er det i høj grad et aktualitetsfag, som giver dig overblik og ruster dig til at forstå samfundsdebatten og gennemskue virkeligheden bag den politiske udvikling, der ofte kan virke kompleks og uigennemsigtig.

Vi arbejder med:

 • Politik på alle niveauer og på tværs af landegrænser
 • Dansk og international økonomi
 • EU’s nutid og fremtid
 • Sociologi i form af mødet mellem den enkelte og fællesskabet
 • Velfærdssamfundet nu og i fremtiden
 • Samfundsfaglige metoder til at skabe brugbar viden

Hvordan foregår undervisningen 

I samfundsfag kommer du til at arbejde med aktuelle problemstillinger, hvor vi bruger samfundsfaglige teorier til at belyse og komme i dybden med aktuelle sager. Vi arbejder med både forelæsninger, forskellige former for gruppearbejde og problemorienteret projektarbejde. Vi arbejder med andre ord på mange forskellige måder: Vi læser avisartikler, ser tv-nyheder, laver medieproduktioner og podcasts, tager på ekskursioner, inviterer gæster udefra og meget andet. Du kommer også til at skulle fremlægge eget arbejde og deltage i debatter om samfundsrelevante forhold.

Samfundsfag er altså i høj grad et fag, der kobler det teoretiske med den virkelige verden.

 

Særlige ting vi laver

Vi har med tidligere samfundsfagselever bl.a. været på besøg som publikum i “Debatten” som del af et forløb om medier, magt og styreformer. Vi har også været på besøg på Københavns Universitet for at høre om sociale bobler på de digitale medier.

Vi har fx om emnerne:

 • Valg på alle niveauer – lige fra kommunalvalg til præsidentvalg i USA
 • FN’s verdensmål som vejen til fremtidig bæredygtighed
 • Hvordan digitale medier påvirker din dagligdag
 • Dine venner og samfundets påvirkning af dig og dine valg
 • Hvordan en økonomisk krise 3000 kilometer væk kan påvirke Danmark på et øjeblik

Som hævet fag 

Med samfundsfag på A-niveau har du faget i alle tre år med et mere dybdegående fokus på EU, international politik samt økonomi. Med andre ord kommer der simpelthen flere farver på paletten, og du bliver i den grad klædt på til at forstå, fortolke og forandre verden på den anden side af gymnasietiden. Derudover er det en glimrende mulighed for at fordybe sig i det skriftlige arbejde, for du kommer til både til lære kunsten at diskutere som en dygtig politiker og skrive et notat til den danske statsminister. Med samfundsfag på A-niveau får du også mulighed for at deltage i SamfundsCup, hvor du skal vise dine evner til at bidrage med innovative løsninger på aktuelle samfundsfaglige problemstillinger.