fbpx

Hvordan stopper man fake news?

I uge 8 havde alle 1.g’elever blokdage om innovation og mediedannelse. Temaet var FAKE NEWS. Der blev udlovet præmier til den mest innovative ide til at stoppe spredningen af fake news. Vinderne af konkurrencen havde fået en god ide til at opgradere platform, der er meget brugt af unge, nemlig TikTok. Ideen er både innovativ og aktuel, og så er den et realistisk bud på, hvordan TikTok kan hjælpe med at sprede fake news blandt deres brugere.

 

Elevernes stemme er i dag vinderne af konkurrencen Emily, Elke, Augusta og Thea fra 1.e

Vores projekt handler om fake news ift. coronavacciner. Vi tager udgangspunkt i fake news på TikTok. Vores problemstilling lyder:
 
Hvordan sikrer vi, at TikTok ikke bidrager til spredning
af fake news og mistillid om coronavacciner?
 
Vores løsning/ produkt er, at vi vil prøve at mindske spredningen af fake news på TikTok ved en opdatering til TikTok. 
TikTok fake news

Ny funktion på TikTok

TikTok har allerede en knap, hvor man kan anmelde videoen for dens indhold af evt. misinformationer og falske nyheder. For at kunne formindske spredningen af fake news endnu mere kunne TikTok derfor umuliggøre deling af videoer, hvis videoen har et vist antal rapporteringer. Der vil derefter komme et advarselstegn frem på videoen, hvor man også kan se antallet af rapporteringer videoen har fået. De, der ser denne TikTok, vil blive informeret om, at videoen kan indeholde misinformationer og kan derfor ikke dele videoen videre.

 

Faktavideoer som modsvar

TikTok vil her indsætte et link, “read more”, som leder til en håndfuld videoer af forskellig længde. De skal strække sig fra 15 sek til 5-10 min. I videoen vil en kendt person og en ekspert i coronavacciner optræde. De korte videoer viser, hvad vaccinen gør og ikke gør. De lange har en mere detaljeret forklaring af dens opbygning. Den kendte person og forskeren skal formidle informationen til seerne så det er let forståeligt.

 

Hjælp fra de kloge og kendte

Vi gør brug af etos og logos ved at have en kendt og en forsker med i videoerne. Det skaber troværdighed og tillid, da man ser op til den kendte, og man stoler på forskeren med faglig viden inden for coronavaccinerne.

Vi har taget udgangspunkt i en case på tiktok der omhandler en levende parasit i coronavaccinen, som er udødelig og formerer sig hele tiden. Billedet herover viser casen med vores løsningsforslag.