fbpx

OEGs elever strejker for bedre seksualundervisning

Hvordan lærer unge at respektere hinandens og egne grænser? Mange unge modtager ikke seksualundervisning i løbet af deres gymnasietid.  De savner at lære om samtykke, grænser og forventninger til køn og seksualitet, som alle er temaer, der er højaktuelle i teenageårene. Derfor nedlagde gymnasieelever landet over undervisningen torsdag d. 10. februar i protest mod, at seksualundervisning ikke er obligatorisk på gymnasierne.

På OEG var strejken anført af LGBTQ+ udvalget.

Elevernes stemme er i dag Martha og Kaya, forpersoner for LGBTQ+ udvalget.

Torsdag den 10. februar kl. 12:15 fravalgte omkring 1500 elever fra hele landet at blive undervist. Dette gjorde de for at strejke for seksualundervisning på ungdomsuddannelser. Blandt de mange unge elever, der strejkede, var vi en gruppe fra OEG’s LGBT+ udvalg, der deltog.

Strejken var organiseret af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i samarbejde med Sex og Samfund. DGS er en national, uafhængig elevpolitisk organisation, som repræsenterer landets gymnasieelever. Sex og Samfund har i mere end 60 år kæmpet for alles lige ret til at bestemme over egen krop og seksualitet. 

Strejke for seksualundervisning Ørestad Gymnasium

Strejken foregik online og blev sendt fra Christianshavn Gymnasium. Det forløb sig med forskellige taler og andre indslag. Blandt disse var Louise Kjølsen aka Twerk Queen. Hun holdt en tale om bl.a. vigtigheden af samtykke. Dette emne blev også underbygget af et oplæg fra Sex og Samfund, hvor de gav en mere specifik undervisning i, hvordan man giver samtykke, og hvad samtykke egentlig er. 

Vil du se hele livestreamen?

Find den her.

Hvorfor er det vigtigt med seksualundervisning? 

Der er mange gode grunde til at kræve, ikke mindst bedre seksualundervisning, men også bare det at få det på pensum på ungdomsuddannelser. 

Grundene er bl.a.:

  • Gennemsnitsalderen for den seksuelle debut er 16 år, og det er også her, man starter på ungdomsuddannelser.

  • Der skal gøres mere ud af at stoppe seksuelle krænkelser. ⅕ kvindelige gymnasieelever har oplevet uønsket seksuel berøring på deres skole eller til fester. Derfor er det vigtigt, at det kommer på pensum at lære om samtykke, så der i mindre grad opstår seksuelle krænkelser.

  • Der skal være bedre og mere sikker trivsel for LGBTQ+ personer. LGBTQ+ personer oplever igennem hele uddannelsessystemet diskrimination, had og mobning. Derudover mangler der LGBTQ+ repræsentation i pensum, som man kan spejle sig i som queer person. Ved at inddrage repræsentation af LGBTQ+ personer i undervisningen vil det skabe bedre trivsel, da det i højere grad bliver normaliseret at være queer. Læs mere om diskrimination mod LGBTQ+ personer i skolen her.

  • Det er vigtigt at lære om sikker sex og præventionsformer. Unge mangler viden om prævention, og det er derfor vigtigt at det er noget man lærer – især i alderen hvor man begynder at være seksuel aktiv.

  • Vi skal lære at aftabuisere kroppen og bryde med skønhedsidealer. Alt for mange unge kæmper med dårligt selvbillede, især når det kommer til deres krop. Moderne kropsidealer f.eks. på sociale medier og generelt i populærkultur – kan ødelægge unges selvbillede. Det er derfor vigtigt at aftabuisere kroppen og have fokus på at lære om alle de forskellige måder kroppen kan se ud – og dermed få et mere realistisk og diverst kropsbillede.

  • Digitale krænkelser skal mindskes. Mange unge udsættes for digitale krænkelser og der er for lidt viden og information om, hvordan man skal opføre sig, når man bevæger sig rundt online. Som en digital generation er det altså vigtigt ikke bare at lære om, hvordan man skal opføre sig ift. seksualitet fysisk, men også hvordan man navigerer i digitale rum, og hvordan krænkelser også sker der.

Kilde: https://www.instagram.com/p/CZwvuT3LBOr/

Hvad kom der ud af strejken?

For os i LGBT+ udvalget sad vi tilbage med gode indtryk efter strejkens afslutning. Det var fantastisk at se så mange jævnaldrende elever være engagerede i denne vigtige sag. Det var nogle lærerige timer, med masser af relevant indhold. Vi fik alle noget ud af det. 

På højere plan blev de unges ønsker om bedre seksualundervisning også anerkendt. Hen imod slutningen af strejken dukkede undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, på overraskende vis op. Allerede senere samme dag orienterede nyhederne om, at undervisningsministeriet vil gøre en større indsats for at få seksualundervisning på pensum i gymnasiet: Børne- og Undervisningsministeriet opretter en ny ansøgningspulje på 2 millioner kroner i 2022 der har til formål at styrke seksualundervisningen på ungdomsuddannelser.

 

Kilde:https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/feb/220209-regeringen-vil-styrke-seksualundervisning-paa-ungdomsuddannelserne-og-fgu 

Er du nysgerrig?

s mere om LGBTQ+ udvalget og tag med til et af deres møder, hvis du også går op i kampen for retten til, at være den du er.