fbpx

Filosofi

Filosofi er for dig der:

  • Interesserer dig for spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige eksistens
  • Gerne vi styrke dine analytiske evner ved at gå i dybden med filosofisk argumentation, og ved at diskutere og sammenligne klassiske filosofiske argumenter
  • Gerne vil styrke din viden i andre gymnasiefag, ved at lære om de filosofiske grundpositioner, som har haft indflydelse på dem 
  • Gerne vil tyvstarte på de dele af pensum på de videregående uddannelser, som omhandler politik, jura, etik, bioetik, idehistorie og videnskabsteori

Filosofi på gymnasiet

Faget styrker dig i arbejdet med dine andre gymnasiefag, fx dansk, historie, samfundsfag, religion, oldtidskundskab, biotek, biologi og fysik. Faget er også studieforberedende, da de fleste kortere- og længerevarende uddannelser indeholder elementer fra filosofi, fx lægestudiet, statskundskab, jura, tech-fag, psykologi, sygeplejerskeuddannelsen, pædagogik, bioteknologi, biologi og mange af uddannelserne på CBS (business ethics, ledelse, IBP). Du kan vælge filosofi som valgfag i 2.g eller som valgblok i 3.g.

Vi arbejder med:

  • Vi diskuterer forskelle og ligheder mellem forskellige filosofiske standpunkter, og overfører filosoffernes diskussioner til dilemmaer og problematikker, som du kender fra din egen hverdag. 

Hvordan foregår undervisningen 

I filosofi arbejder vi med klassiske temaer indenfor filosofiens verden. Vi læser korte uddrag af kendte filosoffers egne tekster, og analyserer deres argumentation. Gennem samtale og næranalyse af teksterne, hjælper vi hinanden med at forstå filosoffernes tanker, og blive klogere på styrker og svagheder ved deres argumentation. Vi gør desuden brug af de mange spændende og forskelligartede ressourcer, som er tilgængelige om faget på internettet. Filosofi C har ingen skriftlig dimension, og til mundtlig eksamen kommer du op i en tekst, som vi har gennemgået sammen i klassen. 

 

Vi har fx om emnerne:

  • Menneskesyn: Har vi en fri vilje, eller er vi styret af vores drifter og instinkter? 
  • Eksistens: Hvis vi har en fri vilje, hvordan finder vi så ud af, hvad vi skal vælge for at få et godt liv?
  • Politisk filosofi: Hvad vil det sige at have et retfærdigt samfund? Er demokrati verdens bedste styreform?
  • Etik: Kan en handling være god, selvom konsekvensen af handlingen viser sig at være skidt? Ville det være forkert at klone et menneske?
  • Erkendelsesteori: Hvad forstås der ved sikker viden? Hvordan kan vi vide, at vi ved noget?

Som hævet fag 

Indholdsmæssigt beskæftiger du dig med mange af de samme emner på B-niveau, som på C-niveau. På C-niveauet foregår undervisningen dog på et mere overordnet niveau, mens du på B-niveau går mere i dybden med emnerne. Det forventes samtidig på B-niveau, at du udviser en større grad af selvstændighed i dit arbejde med faget og indsigt i de grundlæggende filosofiske discipliner og væsentligste problemstillinger.