Fag og valgfag
Grundforløb

At få sin STX studentereksamen tager 3 år, og du starter i gymnasiet med et grundforløb på ca. 3 måneder, som er fælles for alle elever.

 

Studieretning

Efter grundforløbet skal du vælge din studieretning. En studieretning består normalt af 2 eller 3 fag samlet i en ‘pakke’. Du fortsætter fagene fra grundforløbet, men med fokus på dine studieretningsfag.

Læs mere om vores studieretninger her.

 

Obligatoriske fag

Uanset hvilken studieretning man vælger, er der en række obligatoriske fag, som alle skal have. Dog kan der være forskel på, hvilket niveau, man får faget på.
Fagene er inddelt i op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste, C det laveste. Ens studieretningsfag er på A-niveau, mens andre fag er på B eller C-niveau.

Her kan du se alle de obligatoriske fag på Ørestad Gymnasium
Dansk A Historie A Engelsk B
Matematik B Fysik C Idræt C
Samfundsfag C Religion C Oldtidskundskab C
Almen sprogforståelse  Naturvidenskabeligt Grundforløb

 

Udover de listede obligatoriske fag, skal man også vælge et andet fremmedsprog samt et kreativt fag i 1.g.

Et andet fremmedsprog Et kreativt fag
Tysk B, fortsætter Mediefag C
Fransk B, fortsætter Musik C
Spansk A, begynder Design og arkitektur C
Kinesisk A, begynder Billedkunst C
Drama C

 

Valgfag

Når man har valgt studieretning i slutningen af grundforløbet, skal man efterfølgende vælge sine valgfag. Man skal typisk vælge to valgfag. Det er dog ikke sådan, at man frit kan vælge mellem alle fagene. Ens valgmuligheder vil være afhængig af, hvilken studieretning man går på.

Du vil selvfølgelig få mulighed for at høre om fagene, inden du skal vælge i midten af 1.g.

Her kan du se alle de valgfag, vi har på Ørestad Gymnasium
A-niveau B-niveau C-niveau
Engelsk Biologi Erhvervsøkonomi
Fysik Billedkunst Mediefag
Kemi Drama Filosofi
Matematik Fysik Billedkunst
Samfundsfag Idræt Drama
Tysk fortsætter Kemi Psykologi
Fransk fortsætter Matematik Latin
Mediefag Informatik
Naturgeografi Musik
Psykologi Astronomi
Matematik
Samfundsfag
Musik