fbpx

Psykologi

Psykologi er for dig der:

  • Interesserer dig for menneskers adfærd, tanker og følelser
  • Er parat til at læse om teorier, fagbegreber og undersøgelser
  • Vil lære at diskutere aktuelle problemstillinger med videnskabeligt funderede argumenter
  • Måske endda tør være forsøgskanin i en af vores eksperimenter

Psykologi på gymnasiet

Psykologi er et valgfag, der kan vælges på C-niveau og B-niveau. I psykologi arbejdes der med undersøgelser, teori og fagbegreber, der kan gøre os klogere på aktuelle psykologiske problemstillinge. Nogle af disse spørgsmål, kan fx stilles i undervisningen:

 

– Hvad sker der med os, når vi har øjenkontakt med et andet menneske? 

– Kan personlighedstrækket udadvendthed arves? 

– Hvordan opstår fordomme? 

– Hvilke særlige udfordringer har unge i dag, når de danner deres identitet? 

 

Du skal lære, hvordan mennesket påvirkes af de fælleskaber, det indgår i – lige fra skolen, arbejdspladsen, familien, og vennegruppen til større fællesskaber som samfundet eller kulturen. Her kan det være relevant at undersøge, hvorfor mobning opstår, og hvordan man kan stoppe eller undgå mobning. Vi beskæftiger os også med hjernens funktioner, med intelligens og læring, hvor du opnår viden om, hvordan man egentlig lærer – og måske vil du opleve, at du kan overføre det til dine andre fag og blive bedre til at lære.

Endelig undersøger vi menneskets udvikling gennem konkrete eksempler fra virkeligheden og prøver fx at forstå, hvilke udfordringer der er forbundet med forskellige livsaldre. 

Vi arbejder med:

 • Teorier og undersøgelser
 • Videnskabelige artikler
 • Aktuelle og relevante problemstillinger
 • Cases i form af personlige beretninger, dokumentarfilm og podcasts.

Hvordan foregår undervisningen

I psykologi læser vi en del teori og forskning i psykologiske processer. Vi analyserer, og vi træner at diskutere med faglige argumenter. På den måde opøver vi en videnskabelig tilgang, så vi holder op med at sige “Jeg har selv prøvet” eller “Jeg kender en, der…” og i stedet fx siger “Ifølge Fishers undersøgelse kan forelskelse måles i hjernen som en øget udskillelsen af dopamin” eller “Hazan og Shavers undersøgelse viser en sammenhæng mellem tilknytningsmønstre i barndommen og i voksenlivets kærlighedsforhold.”

 

Særlige ting der laves i faget  

I psykologi vil vi gerne møde mennesker, der har oplevet de udfordringer, vi undersøger. Derfor har vi i tidens løb enten besøgt eller haft besøg af oplægsholdere, der enten selv har kæmpet med eller hjælper mennesker, der kæmper med udfordringer såsom posttraumatisk stress, psykisk vold, alkoholmisbrug i familien, stress, depression og meget andet. 

Vi har fx om emnerne:

 • Diskrimination og stereotyper
 • Hvordan lærer vi?
 • Identitetsdannelse

Som hævet fag 

Hæver du psykologi til B-niveau får du tid til mere fordybelse i faget og til at undersøge mere komplekse problemstillinger. Der kan være lidt skriftlighed på B-niveau afhængigt af, hvilken studieretning du tilhører, og du skal på feltarbejde og indsamle viden ude fra virkeligheden uden for skolen. På B-niveau har vi tid til at arbejde med flere emner såsom:

 • Kærlighed og parforhold
 • Mediepsykologi
 • Stress, sorg og krise
 • Psykiske lidelser
 • Opdragelse og familieliv i senmoderniteten
 • Kommunikation og konflikt.