Studievejledningen

Vi har forskellige former for vejledning, der skal hjælpe eleverne bedst muligt gennem deres gymnasieuddannelse.

Studievejlederne

  • Gør eleven klogere på uddannelsens opbygning, valgfag og studieretningsvalg
  • Fortæller eleverne om eksamen og hjælper med eksamensangst
  • Vejleder om sociale, økonomiske og personlige forhold
  • Tildeler mentorer til elever med behov

Vi har seks studievejledere, der skal hjælpe eleverne med at komme bedst muligt gennem gymnasiet.

Find din klasses studievejleder her:

 Klasse Vejleder KlasseVejleder KlasseVejleder 
 1a SBL 2aJEP 3aJEP 
 1b SBL 2bSB 3bSB 
 1c SB 2cSBL 3cSBL 
 1d SB 2dSV 3dSV 
 1e SV 2eSB 3eJEP 
 1f JEP 2fGHS 3fGHS 
 1h JEP 2hGHS 3hMS 
 1i SBL 2iMS 3iMS 
 1j SBL 2jGHS 3jJEP 
 1k MS 2kGHS 3kGHS 
 1l SBL 2lSV 3lSBL 
 1m GHS 2mSV 3mSB 
 1n SV 2nSB 3nSB 
 1o GHS 2oGHS 3qSBL 
 1p GHS 2pJEP 3p

SB

 

OBS: For vejledning om videregående uddannelser efter gymnasiet: kontakt vejleder Sidse Karup Lundsteen. Mere info i kolonnen til højre.

 
Træffetider i studievejledningen

Træffetider i lige uger
ModulMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
2. modulJEPSBJEPSV, GHSMS
3. modulMSSV, GHSSBLSBSBL
Træffetider i ulige uger
ModulMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
2. modulSBL, JEPSV(møde)MSSBL
3. modulSV, MSSBJEP, GHSGHSSB

Hvis din vejleder har ændringer i træffetiden, kan du altid tjekke vedkommendes skema i Lectio.

Læsevejledning

Skolen har to læsevejledere, som støtter elever med særlige læse- og stavevanskeligheder. De hjælper med særlige it-programmer til ordblinde og skrive- eller læsekurser for særligt udfordrede elever.

Elever henvises til læsevejlederne af deres lærere eller studievejlederen.

 

Matematikvejledning

Skolen organiserer hjælp til matematik for elever, som har brug for hjælp til skriftlige afleveringer.

 

Klasselærer

Alle klasser har en klasselærer, som sikrer klassens trivsel.

 

Mentorer

På Ørestad Gymnasium har vi både lærer- og elevmentorer. Mentorordningen varetages af studievejledningen.

Find din studievejleder

Studievejledningen kan kontaktes på telefon i tidsrummet: 9:50-13:50

 

Studievejleder Stine Brandt Larsen Ansatte Ørestad GymnasiumSigne Brandt Larsen (SBL) 

Kontakt Signe Brandt Larsen på sbl@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3175 8218.

 

 

Studievejleder Morten Schourup Ansatte Ørestad Gymnasium

Morten Skourup (MS)

Kontakt Morten Skourup på ms@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3166 4764.

 

Studievejleder Stine Ballisager Ansatte Ørestad Gymnasium

Stine Ballisager (SB)

Kontakt Stine Ballisager på sb@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3157 6730.

 

 

Studievejleder Susanne Vestergaard Ansatte Ørestad Gymnasium

Susanne Vestergaard (SV)

Kontakt Susanne Vestergaard på sv@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3162 7971.

 

 

Studievejleder Gitte Harder Sørensen Ansatte Ørestad Gymnasium

Gitte Harder Sørensen (GHS)

Kontakt Gitte Harder Sørensen på ghs@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3157 6730.

 

 

Studievejleder Jesper Bruun Pedersen Ansatte Ørestad Gymnasium

Jesper Bruun Pedersen (JEP)

Kontakt Jesper Bruun Pedersen på jep@oegnet.dk

 

 

Studievalg

Vejleder Sidse Karup Lundsteen Studievalg Danmark

Studievalg København vejleder eleverne i valg af videregående uddannelse. Ørestad Gymnasiums vejleder er Sidse Karup Lundsteen, og hun er på skolen i løbet af skoleåret.

Elever kan se træffetider og booke en tid hos Sidse på linket her eller skrive hende en mail: silu@studievalg.dk