fbpx

Studievejledningen

Vi har forskellige former for vejledning, der skal hjælpe eleverne bedst muligt gennem deres gymnasieuddannelse.

 

Studievejlederne

  • Gør eleven klogere på uddannelsens opbygning, valgfag og studieretningsvalg
  • Fortæller eleverne om eksamen og hjælper med eksamensangst
  • Vejleder om sociale, økonomiske og personlige forhold
  • Tildeler mentorer til elever med behov

Vi har fem studievejledere, der skal hjælpe eleverne med at komme bedst muligt gennem gymnasiet.

 

 

Find din klasses studievejleder her:

1.g

Vejleder

2023a

SBL

2023b

SB

2023c

SBL

2023d

SB

2023e

MS

2023f

JEP

2023h

SB

2023i

SBL

2023j

JEP

2023k

MS

2023m

EHE

2023n

EHE

2023o

EHE

2.g

Vejleder

2022a

JEP

2022b

SB

2022c

MS

2022d

MS

2022e

EHE

2022f

MS

2022h

SB

2022i

SB 

2022j

SBL

2022m

JEP

2022n

EHE

2022o

SBL

3.g

Vejleder

2021a

EHE

2021b

SB

2021c

MS

2021d

MS

2021f

MS

2021h

JEP

2021i

SBL

2021k

SB

2021l

SBL

2021m

SB

OBS: For vejledning om videregående uddannelser efter gymnasiet: kontakt Studievalg København. Mere info i kolonnen til højre.

Træffetider i studievejledningen

Træffetider i lige uger
 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

2. modul

EHE /JEP

JEP

SBL

SB 

SB

3. modul

SBL

MS

MS+ EHE

  

Træffetider i ulige uger

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

2. modul

SB + SBL 

JEP

 

SBL

SB

3. modul

MS 

EHE

JEP

EHE + (SBL)

MS

Hvis din vejleder har ændringer i træffetiden, kan du altid tjekke vedkommendes skema i Lectio.

Læsevejledning

Skolen har to læsevejledere, som støtter elever med særlige læse- og stavevanskeligheder. De hjælper med særlige it-programmer til ordblinde og skrive- eller læsekurser for særligt udfordrede elever.

Elever henvises til læsevejlederne af deres lærere eller studievejlederen.

 

Matematikvejledning

Skolen organiserer hjælp til matematik for elever, som har brug for hjælp til skriftlige afleveringer.

 

Klassevejleder

Alle klasser har en klasselærer, som sikrer klassens trivsel.

 

Mentorer

På Ørestad Gymnasium har vi både lærer- og elevmentorer. Mentorordningen varetages af studievejledningen.

Find din studievejleder

Studievejledningen kan kontaktes på telefon i tidsrummet: 10 – 14

på telefon: + 45 3166 4764.

Se i øvrigt de enkelte studevejlederes træffetider her.

Eva Hessellund (EHE)​

ehe@adm.oegnet.dk

Jesper Bruun Pedersen (JEP)

jep@adm.oegnet.dk

Morten Skourup (MS)

ms@adm.oegnet.dk

1_WTRFOTO_OEG-ANSATTE_2021_kvadratisk-lavopløsning

Signe Brandt Niebuhr (SBL)

sbl@adm.oegnet.dk

Stine Ballisager (SB)

sb@adm.oegnet.dk

Studievalg

Studievalg København vejleder eleverne i valg af videregående uddannelse.  

Lise Juhl Jacobsen

Ørestad Gymnasiums vejleder er Lise Jul Jacobsen. Hun kan kontaktes på telefon: 3333 2079 eller mail: lijj@studievalg.dk