fbpx

Studievejledningen

Vi har forskellige former for vejledning, der skal hjælpe eleverne bedst muligt gennem deres gymnasieuddannelse.

 

Studievejlederne

  • Gør eleven klogere på uddannelsens opbygning, valgfag og studieretningsvalg
  • Fortæller eleverne om eksamen og hjælper med eksamensangst
  • Vejleder om sociale, økonomiske og personlige forhold
  • Tildeler mentorer til elever med behov

Vi har fem studievejledere, der skal hjælpe eleverne med at komme bedst muligt gennem gymnasiet.

 

 

Find din klasses studievejleder her:

Klasse

1a

1b

1c

1d

1e

1f

1h

1i

1j

1k

1l

1m

1n

1o

Vejleder

JEP

SB

MS

MS

GHS

MS

SB

SB

SB

JEP

JEP

JEP

GHS

GHS

Klasse

2a

2b

2c

2d

2e

2f

2h

2i

2k

2l

2m

Vejleder

GHS

SB

MS

MS

GHS

MS

JEP

SBL

SB

SBL

SB

Klasse

3a

3b

3c

3e

3f

3h

3i

3j

3k

3m

3n

3p

3q

Vejleder

SBL

SBL

SB

MS

JEP

JEP

SBL

SBL

MS

GHS

MS

GHS

GHS

OBS: For vejledning om videregående uddannelser efter gymnasiet: kontakt Studievalg København. Mere info i kolonnen til højre.

Træffetider i studievejledningen

Træffetider i lige uger

ModulMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
2. modulGHS
JEP

MS
GHS
JEP 
3. modul

SBL

MS 


SBL

Træffetider i ulige uger

ModulMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
2. modulJEP

JEP

MS
3. modulSBL SBLMS

GHS

GHS

Hvis din vejleder har ændringer i træffetiden, kan du altid tjekke vedkommendes skema i Lectio.

Læsevejledning

Skolen har to læsevejledere, som støtter elever med særlige læse- og stavevanskeligheder. De hjælper med særlige it-programmer til ordblinde og skrive- eller læsekurser for særligt udfordrede elever.

Elever henvises til læsevejlederne af deres lærere eller studievejlederen.

 

Matematikvejledning

Skolen organiserer hjælp til matematik for elever, som har brug for hjælp til skriftlige afleveringer.

 

Klassevejleder

Alle klasser har en klasselærer, som sikrer klassens trivsel.

 

Mentorer

På Ørestad Gymnasium har vi både lærer- og elevmentorer. Mentorordningen varetages af studievejledningen.

Find din studievejleder

Studievejledningen kan kontaktes på telefon i tidsrummet: 10 – 14

på telefon: + 45 3166 4764.

Se i øvrigt de enkelte studevejlederes træffetider her.

Gitte Harder Sørensen (GHS)

ghs@adm.oegnet.dk

Jesper Bruun Pedersen (JEP)

jep@adm.oegnet.dk

Morten Skourup (MS)

ms@adm.oegnet.dk

1_WTRFOTO_OEG-ANSATTE_2021_kvadratisk-lavopløsning

Signe Brandt Niebuhr (SBL)

sbl@adm.oegnet.dk

Stine Ballisager (SB)

sb@adm.oegnet.dk

Studievalg

Studievalg København vejleder eleverne i valg af videregående uddannelse.  

Lise Juhl Jacobsen

Ørestad Gymnasiums vejleder er Lise Jul Jacobsen. Hun kan kontaktes på telefon: 3333 2079 eller mail: lijj@studievalg.dk