fbpx

Studievejledningen

Vi har forskellige former for vejledning, der skal hjælpe eleverne bedst muligt gennem deres gymnasieuddannelse.

Studievejlederne

  • Gør eleven klogere på uddannelsens opbygning, valgfag og studieretningsvalg
  • Fortæller eleverne om eksamen og hjælper med eksamensangst
  • Vejleder om sociale, økonomiske og personlige forhold
  • Tildeler mentorer til elever med behov

Vi har seks studievejledere, der skal hjælpe eleverne med at komme bedst muligt gennem gymnasiet.

 

 

Find din klasses studievejleder her:

 KlasseVejleder KlasseVejleder KlasseVejleder 
 GF1 GHS 2aSBL 3bSB 
 GF2 SB 2bSBL 3cSBL 
 GF3 MS 2cSB 3dMS 
 GF4 MS 2dSB 3eSB 
 GF5 SBL 2eMS 3fMS 
 GF6 MS 2fJEP 3iMS 
 GF7 JEP 2hJEP 3jGHS 
 GF8 SBL 2iSBL 3kGHS 
 GF9 SB 2jSBL 3lMS 
 GF10 SB 2kMS 3mSBL 
 GF11 MS 2mGHS 3nSB 
 GF12 GHS 2nMS 3oMS 
 GF 13 SB 2pGHS    
    2qGHS    
        

OBS: For vejledning om videregående uddannelser efter gymnasiet: kontakt vejleder Sidse Karup Lundsteen. Mere info i kolonnen til højre.

Træffetider i studievejledningen

Træffetider i lige uger

Modul Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
2. modul GHS
SB SBL MS
3. modul MS SBL, GHS SBL, JEP JEP SB

Træffetider i ulige uger

Modul Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
2. modul SBL GHS JEP SBL SB
3. modul JEP
SB, JEP MS MS GHS

Hvis din vejleder har ændringer i træffetiden, kan du altid tjekke vedkommendes skema i Lectio.

Læsevejledning

Skolen har to læsevejledere, som støtter elever med særlige læse- og stavevanskeligheder. De hjælper med særlige it-programmer til ordblinde og skrive- eller læsekurser for særligt udfordrede elever.

Elever henvises til læsevejlederne af deres lærere eller studievejlederen.

 

Matematikvejledning

Skolen organiserer hjælp til matematik for elever, som har brug for hjælp til skriftlige afleveringer.

 

Klassevejleder

Alle klasser har en klasselærer, som sikrer klassens trivsel.

 

Mentorer

På Ørestad Gymnasium har vi både lærer- og elevmentorer. Mentorordningen varetages af studievejledningen.

Find din studievejleder

Studievejledningen kan kontaktes på telefon i tidsrummet: 9:50-13:50

 

 

Signe Brandt Larsen (SBL) 

Kontakt Signe Brandt Larsen på sbl@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3175 8218

 

 

Morten Skourup (MS)

Kontakt Morten Skourup på ms@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3166 4764

 

 

Stine Ballisager (SB)

Kontakt Stine Ballisager på sb@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3157 6730

 

 

Gitte Harder Sørensen (GHS)

Kontakt Gitte Harder Sørensen på ghs@adm.oegnet.dk eller
tlf. 3157 6730

 

 

Jesper Bruun Pedersen (JEP)

Kontakt Jesper Bruun Pedersen på jep@oegnet.dk

 

 

Studievalg

Vejleder Sidse Karup Lundsteen Studievalg Danmark

Sidse Karup Lundsteen

 

Studievalg København vejleder eleverne i valg af videregående uddannelse. Ørestad Gymnasiums vejleder er Sidse Karup Lundsteen, og hun er på skolen i løbet af skoleåret.

Elever kan se træffetider og booke en tid hos Sidse på linket her eller skrive hende en mail: silu@studievalg.dk