fbpx

Husregler for digital undervisning

Som led i digital undervisning kan der opstå tvivlsspørgsmål om ”hvad man må” i det digitale klasserum. Dette anser vi for at være en vigtig drøftelse og fra Ørestad Gymnasiums side vil vi gerne gå forrest med nogle klare svar. På Ørestad Gymnasium er det vores klare udgangspunkt, at det digitale undervisningsmedium ikke ændrer på de retningslinjer og principper, som vi kender fra den fysiske undervisning.

 

Det betyder at:

 1. Man må kun må bruge det læringsmateriale, man har fået stillet til rådighed fra skolen. I digital sammenhæng betyder det, man kun må bruge de digitale adgange til fx Google Meet, som man får stillet til rådighed fra skolen. Ikke andre. Årsagen er, at kun den adgang, som skolen stiller til rådighed, er licensdækket og kan supporteres og kontrolleres fra skolens side, hvilket er elevers og medarbejderes hjælp til databeskyttelse. Med andre ord må man aldrig selv google sig frem til en version af fx Google Meet og bruge den. Hvis man bliver bedt om at opgive sin kreditkortoplysninger og betale for sin brug af digitale undervisningsværktøjer, har man også fat i en forkert version af programmet.
 2. Det som hovedregel er forbudt at optage undervisningen*. Dette gælder både for lærer og elever. Forbuddet gælder uanset om formålet med optagelsen er deling eller at oprette sit eget private ”arkiv”. Hvis man undtagelsesvis ønsker at optage undervisningen, skal alle ”medvirkende” inden optagelsen have givet et samtykke, der kan dokumenteres.
  • Af hensyn til pædagogiske formål kan læreren beslutte, at der skal optages Google Meet. I så fald gælder der konkrete retningslinjer herom, som findes her.
 3. Undervisningsrummet er forbeholdt lærer og elever* og man må ikke dele sit link eller brugernavn/password til det digitale undervisningsrum med andre. Som elev må man ikke invitere venner, familiemedlemmer eller andre til at overvære den digitale undervisning.
 4. Skolens administrative medarbejdere har adgang til systemerne og kan tilgå oplysningerne i systemerne som led i support eller kontrol af reglementeret brug.

De digitale platforme, der bruges i undervisningen

Fra skolens side tilstræber vi, at digitale læringsplatforme bruges med omtanke og vi arbejder aktivt for at minimere risikoen for, at elevers personoplysninger bruges til andet end undervisningsformål. Som elev kan du selv kan gøre meget for at bidrage til beskyttelse af dine personoplysninger. Derfor gælder følgende for de digitale platforme, apps, mv., der bruges i undervisningen:

 1. Når apps og digitale redskaber indgår i undervisningen er det altid frivilligt for dig, om du vil registrere ægte personoplysninger om dig selv (navn, mail, alder, køn, osv.), om du vil bruge dummy-oplysninger eller om du helt vil afslå at bruge appen.
 2. Vær agtpågivende og sig nej, hvis en platform, app, mv. anmoder om at få adgang til data, der er uvedkommende ifht. undervisningen (fx telefonens liste over kontakter, fotoalbum, GPS, mv.)
 3. Private, fortrolige og følsomme oplysninger om en selv eller andre bør ikke kommunikeres via de platforme, der bruges til undervisning.*
 4. Hvis det er nødvendigt at oprette en brugerprofil, undlad da at logge ind via Facebook, G-mail eller lign., da du derved deler personoplysninger med appen. Brug i stedet en anonym mail eller din skole-mail.
 5. I flere browsere er det muligt at installere plugins, som anonymiserer din færden. Vi opfordrer til at du bruger disse muligheder.
 6. sletning af dine personoplysninger i appen mv. opfordrer vi dig til at slette den, når værktøjet ikke længere er i brug. Dvs. allersenest når du forlader skolen.

Hvis man oplever konkrete problemer med digitale læringsplatforme eller føler sig utryg ved at bruge dem, skal man henvende sig [til fx en lærer, it-vejleder eller skolens GDPR-tovholder], og få hjælp. 

De med * markerede punkter kan sanktioneres efter Ørestad Gymnasiums studie- og ordensregler, som du finder her og kan evt. også udløse anmeldelse til Datatilsynet, hvis data derved er kommet til uvedkommendes kendskab.