fbpx

Retningslinjer for prøver og eksamen

Retningslinjer for prøver og eksamener

 

Praktisk om studentereksamen

Her er nogle kortfattede rammer omkring antal af prøver og udtræk. Opdager du, at dit eksamensudtræk ikke passer med nedenstående, skal du straks henvende dig til vicerektor. Du er desuden altid velkommen til at få mere information om eksaminerne af din faglærer, din studievejleder eller nærmeste leder for din klasse, alt efter hvad det drejer sig om. De gældende regler er:

 

  • Man skal i alt tage 10 eksaminer
  • Det er et krav, at man tager mindst tre mundtlige og mindst tre skriftlige eksaminer
  • I A-niveaufag med både mundtlig og skriftlig eksamen skal man op enten mundtligt, skriftligt eller begge dele
  • Skriftlig dansk er en obligatorisk eksamen
  • Man skal tage mindst to, men gerne tre, eksamener i løbet af 1.g og 2.g. 
  • Alle skal i 3.g skrive et studieretningsprojekt (SRP) og forsvare det til en mundtlig eksamen (SRP tæller med som en af de ti eksamener)

Her kan du læse om retningslinjerne for prøver og eksamener på OEG.

Her kan du se hvordan dine personoplysninger bliver behandlet.