fbpx

Verdensborger – sprog og samfund

Sproglig studieretning 2

Engelsk A, Spansk begyndersprog A / Tysk fortsættersprog A / Fransk fortsættersprog A, Samfundsfag B

Verdensborger er for dig der:

 • Gerne vil kunne mestre to vigtige europæiske sprog på højt niveau
 • Interesserer dig for verden omkring dig 
 • Ønsker at fordybe dig i samfund, sprog og kommunikation
 • Vil have værktøjer til at begå dig i en globaliseret verden
 • Vil have gode muligheder for at studere og arbejde internationalt
 • Både er lidt af en sprognørd og en rigtig verdensborger

På studieretningen Verdensborger vælger du selv, hvilket andet fremmedsprog på A-niveau du ønsker at kombinere med engelsk A. Du kan vælge mellem spansk begyndersprog A og fransk eller tysk fortsættersprog A. Samfundsfag B giver et ekstra perspektiv til det sproglige arbejde. 

På denne studieretning lærer du om andre lande og kulturer, men også at kunne forstå og tale sproget i disse lande. Du lærer at arbejde fagligt og tværfagligt med samfund, kultur, sprog, medier, historie og politik. 

Har du tænkt over, om man kan sammenligne det danske samfund med Storbritannien, USA eller Spanien? Hvilken rolle spiller Frankrig og Tyskland i EU-samarbejdet? Bliver der mon overhovedet talt engelsk i EU – nu hvor Storbritannien har meldt sig ud? Hvordan er forholdene for spaniere i USA – og hvordan ser det ud i Latinamerika? Kan du mon blive bedre til spansk, fransk eller tysk ved også at have engelsk på højt niveau? Og omvendt? Der må da være ligheder mellem sprogene… Alle disse spørgsmål og mange flere af samme slags vil du komme til at arbejde med, hvis du vælger studieretningen Verdensborger / Sprog & Samfund.

Vi arbejder bl.a. med:

 • Tekster, film, sange og andre medier på originalsprogene
 • Sprogbeherskelse & kommunikative færdigheder 
 • Forholdet mellem sprog, kultur og samfund
 • Aktuelle temaer som fx klimakrise, fake news, ungdomssprog og identitet, aktivisme, multikulturalitet, livet i storbyen og livet på landet, FN’s verdensmål og meget mere
 • Kreative arbejdsformer som fx vodcasts, små spillefilm og rollespil

Særlige aktiviteter

Udover den almindelige undervisning tager vi også på ekskursioner og afholder særlige temadage. Fx tager vi i biografen, i teatret, på museer og får besøg af oplægsholdere.

 

Studierejser

Når du går på en sproglig studieretning, kommer du på flere studierejser i løbet af din gymnasietid, og du vil komme til at rejse med dine sprogfag.

På OEG har vi flere partnerskoler i Europa, som vi arbejder tæt sammen med. 

 

Hvad kan du blive?

Sprog er en kompetence, som i sig selv giver adgang til mange typer jobs, men kan også være et rigtig godt supplement til uddannelser som fx ingeniør, jura, PR & marketing og alle humanistiske fag.

Du kan søge ind på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser samt handelshøjskoler som CBS. Du kan blandt andet arbejde inden for kommunikation, kulturformidling og medier. Du får samtidig gode muligheder for at arbejde internationalt, fx som journalist, i en humanitær organisation eller et firma, der handler med landene. 

 

Hvilke uddannelser giver studieretningen adgang til – Klik her

Dine fag på Verdensborger

Studieretningsfag  Obligatoriske fag  Valgfag

1.g

2.g

3.g

Grundforløb

Studieretningsforløb

Engelsk A

Spansk begyndersprog A – Studieretning 3 eller

Tysk fortsættersprog A – Studieretning 4 eller

Fransk fortsættersprog A – Studieretning 5

Samfundsfag B 

AP*

NV*

Dansk A

Idræt C

Matematik B

Historie A

Fysik C

Naturgeografi C

Latin C

Religion C

Biologi C

Oldtidskundskab C

SRP*

Kunstnerisk fag

Frit C-niveau

Fra B til A-niveau 

Fra C til B-niveau

*AP: Almen sprogforståelse, NV: Naturvidenskabeligt grundforløb, SRP: Studieretningsprojekt

Kunstnerisk fag: Billedkunst C, Design og arkitektur C, Dramatik C, Mediefag C, Musik C

Frit C-niveau i 2.g kan være:  Billedkunst C, Design og arkitektur C, Dramatik C, Erhvervsøkonomi C, Filosofi C, Informatik C, Kemi C, Mediefag C,  Musik C, Naturgeografi C, Psykologi C

Fra B til A-niveau i 3.g kan være:  Matematik A eller Samfundsfag A

Eller

Fra C til B-niveau i 3.g kan være: Billedkunst B, Biologi B,  Design og arkitektur B, Dramatik B, Filosofi B, Fysik B,  Idræt B, Informatik B, Kemi B,  Medifag B, Musik B, Naturgeografi B, Psykologi B, Religion B

Se de fag og niveauer du har på denne studieretning. Der tages forbehold for fejl. Ledelsen kan træffe beslutning om at udskifte et naturvidenskabeligt fag på c-niveau med et andet naturvidenskabeligt fag på c-niveau – Klik her og her.