Lektiehjælp

Science og saftevand 

Hver anden uge finder Science og saftevand sted i vores kantine efter skole. Her kan du få hjælp til dine opgaver i matematik, fysik, kemi og NV – samt et glas saftevand. Der vil være lærere og elever til stede at hjælpe med spørgsmål og opgaver.

 

Sprog og sprøde snacks

Til sprog og sprøde snacks kan man hver onsdag efter 4. modul komme forbi sprogcaféen i kantinen og få hjælp til Engelsk, Kinesisk, Fransk, Tysk, Spansk og Latin.

Hvis du har opgaver, lektier eller har udtale- og tvivlsspørgsmål vil både sproglærere og elever være der til at hjælpe.

 

Elevmentor

På Ørestad Gymnasium har vi en mentorordning, og man kan få tildelt en mentor via studievejledningen. Mentorerne er andre elever som hjælper og gør en forskel for nogle af skolens elever, der har brug for en hjælpende hånd med at få struktur på skolearbejdet og lektierne.

Mentorerne  er en række udvalgte elever, der har lyst til at coache andre og hjælpe med at skabe overblik og strukturere tiden – og give et skub i den rigtige retning. De vejleder dig bl.a. i:

  • at få struktur på din skolegang
  • at være en hjælpende hånd til at få planlagt din lektielæsning og dine afleveringer
  • er din voksenkontakt i forbindelse med skolearbejdet
  • giver dig værktøjer til selvhjælp, så du kan udnytte dine evner bedre.

 

Hvis du har et behov for at få en mentor, så henvend dig til din studievejleder.

Studievejledere

Vores elev mentorer er et godt eksempel på OEG’s changemakere.

Klik her for at læse mere om Changemaking