Vi tilbyder to forskellige samfundsvidenskabelige studieretninger. Du kan læse mere om dem herunder. 

Studieretning 1: Samfundsfag A – Matematik A

Du er i forvejen god til matematik og har lyst til at blive endnu bedre til at arbejde med matematiske udfordringer. Du er interesseret i, hvordan samfundet fungerer og vil gerne have større forståelse for aktuelle samfundsmæssige konflikter og problemstillinger i både Danmark men også resten af verden.

Matematik og samfundsfag afdækker i fællesskab samfundsmæssige problemstillinger, så du kan forklare udfordringer og udarbejde innovative løsningsforslag på samfundsmæssige problemstillinger.

Et eksempel er, at du i matematik kan beregne konfidensintervaller som mål for omfanget af statistiske usikkerheder (f.eks. i forbindelse med politiske meningsmålinger) og dermed afgøre, om der er belæg for at tro på, at der er sket signifikante ændringer i vælgeradfærden. Denne viden kan så anvendes i samfundsfag til at analysere og diskutere årsagerne til ændringerne i vælgeradfærden.

Hvis du er interesseret i at vide mere, så klik her

Hvilke uddannelser giver studieretningen adgang til – Klik her

Studieretning 2: Samfundsfag A – Engelsk A

I denne studieretning bliver du klogere på den moderne verdens mange spændende udfordringer. Samspillet mellem engelsk og samfundsfag betyder, at du får mulighed for at analysere politiske, økonomiske og kulturelle forhold i både Danmark, Europa og verden. Du får indsigt i globaliseringens muligheder og konsekvenser, og hvad det betyder for dig, men også Danmark og verden i øvrigt.

Ud over at du bliver endnu bedre til engelsk, får du også indsigt i de særlige kulturelle sammenhænge, der gælder i lande som f.eks. USA, England og Indien, lande der spiller en vigtig rolle i globaliseringen. Gennem arbejdet med emner som identitet, velfærd, sociale problemer, ulighed, økonomi, international handel og EU, vil du kunne bruge din faglige viden fra de to studieretningsfag til at forstå menneskers adfærd, og hvordan globaliseringen påvirker landene både økonomisk, politisk og socialt. Ligeledes vil du blive klogere på, hvordan man kan finde innovative løsninger på de udfordringer, som landene og verden står overfor i globaliseringen.

Hvis du er interesseret i at vide mere, så klik her

Hvilke uddannelser giver studieretningen adgang til – Klik her

Vi har en særlig udgave af denne studieretning, nemlig vores “Global Society Class”, hvor undervisningen foregår på engelsk i nogle af fagene. Læs mere her.

Studieretningsfag

Samfundsfag Matematik Engelsk

Ønsker du mere internationalisering?

Global society class – bliv bedre til engelsk

Både studier og arbejdsmarkedet bliver mere og mere internationalt. Hvis du ønsker at styrke dine sproglige og internationale kompetencer, kan du vælge den engelsksproget udgave af SA – EN studieretningen.

Du får de samme fag som på den “almindelige” SA-EN studieretning, men din undervisning foregår på engelsk i fagene samfundsfag og historie, mens undervisningen i resten af fagene foregår på dansk.

Læs mere om vores Global Society Class her

 

Rejs til Indien med vores udvekslingsprogram

Hvis du er vild med at rejse og gerne vil blive klogere på verden og andre kulturer, kan du tilmelde dig vores udvekslingsprogram, hvis du vælger studieretningen SA – EN.

Programmet forløber over alle 3 gymnasieår, og i 3.g rejser vi til Indien og møder vores partnerskole, som ligger i forstaden Noida nær hovedstaden Delhi. Det er en privatskole og udvekslingseleverne kommer fra velhavende hjem. De indiske unge kommer naturligvis også på besøg hos vores elever, som deltager i programmet.

Udvekslingsprogrammet giver dig ikke blot et indblik i og en forståelse for, hvordan det er at leve i en helt anden verdensdel. Du bliver også klogere på dig selv, når du møder unge fra en anden kultur.

Læs mere om  vores udvekslingsprogram her 

 

Den kreative studenterhue 27. June 2018
Værd at vide
Hvordan er OEG's undervisning?
Sådan søger du
De andre studieretninger
Se sproglige
Se naturvidenskabelige
Se kunstneriske