I de samfundsvidenskabelige studieretninger møder du enten et af de store verdenssprog eller værktøjet matematik. Du kommer til at arbejde med konkrete udfordringer inden for politik – både lokalt, regionalt og globalt, men også inden for det økonomiske og sociologiske felt.

Du kan også vælge en engelsksproglig udgave af Samfundsfag – Engelsk.

Studieretning 1: 
Samfundsfag A – Matematik A

Studieretningen vil sætte dig i stand til at arbejde systematisk og kritisk med de data, der ligger til grund for økonomiske og politiske beslutninger og finde løsninger på samfundsmæssige problemstillinger som ulighed og økonomisk krise. I studieretningen kommer du til at arbejde med blandt andet politik, økonomi og sociologi, lave matematiske beregninger, statistikker og hypotesetest og lære at forholde dig kritisk til dem.

Se de fag og niveauer du har på denne studieretning (med forbehold for fejl) – Klik her

Du arbejder med:

Du vil bl.a. komme til at arbejde med kvalitative og kvantitativ undersøgelser og analyser, statistik og vil f.eks. komme til at arbejde med, hvilke data, der ligger til grund for politiske beslutninger og vælgernes adfærd, og dermed hvorfor Trump blev valgt som præsident i USA. Eller hvordan man kan måle lykke, og at danskerne er et af de lykkeligste folk i verden. Det kan også være matematiske analyser af spørgeskemaundersøgelser.

Særlige aktiviteter:

Ud over den almindelige undervisning tager vi også på studietur til et europæisk land, deltager i f.eks. Ungdommens Folkemøde i Søndermarken. Eller det kan være en rundvisning af Gadens Stemmer, besøge et meningsmålingsinstitut eller et EU-kontor, så du også kommer ud i det “virkelige liv” og tester og afprøver din viden.

Hvilke uddannelser giver studieretningen adgang til – Klik her

Studieretning 2: 
Samfundsfag A – Engelsk A

Studieretningen Samfundsfag A – Engelsk A sætter fokus på internationale forhold med betydning for bl.a. Danmark, England og USA og du får udviklet dit kulturelle udsyn. Den globale verden er under forandring og USA’s dominans udfordres af andre magtcentre i verden som f.eks. Kina, men også EU og Rusland er store spillere på den internationale scene. Du kommer til med udgangspunkt i studieretningsfagene at arbejde med engelsk-amerikansk sprog, litterære værker og medier samt politik, økonomi, sociologi og international politik.

Se de fag og niveauer du har på denne studieretning (med forbehold for fejl) – Klik her

Du arbejder med:

I samfundsfag kan du komme til at undersøge, hvordan vi danner vores mening om politik og hvilken rolle familie, venner og medier spiller i denne proces, hvorfor briterne har stemt sig ud af EU og hvilke konsekvenser det vil have for det europæiske samarbejde, eller effekten af at give skattelettelser for dansk økonomi.

I engelsk vil du fokusere på klassisk og moderne litteratur samt non-fiktionstekster fra den engelsksprogede verden, historiske, kulturelle og politiske forhold i USA og Storbritannien og kulturmøder og kultursammenstød.

Særlige aktiviteter:

Ud over den almindelige undervisning tager vi også på studietur til et europæisk land, deltager i f.eks. Ungdommens Folkemøde i Søndermarken. Eller det kan være en rundvisning af Gadens Stemmer, besøge et meningsmålingsinstitut eller et EU-kontor, så du også kommer ud i det “virkelige liv” og tester og afprøver din viden.

Hvilke uddannelser giver studieretningen adgang til – Klik her

Studieretning 3 (engelsksproget): 
Samfundsfag A – Engelsk A

Denne studieretning er en engelsksproget version af Samfundsfag A – Engelsk A og kaldes også Global Society Class. Det betyder, at du arbejder udelukkende på engelsk i studieretningsfagene engelsk og samfundsfag, samt i faget historie. Studieretningen er for dig, der gerne vil styrke dine engelsksproglige kompetencer samtidig med, at du er interesseret i international politik og samfundsforhold, men også har lyst til at arbejde aktivt med eksterne internationale samarbejdspartnere. Klassen indgår således i et fast samarbejde med Ørestad Gymnasiums partnerskole i Indien. 

Se de fag og niveauer du har på denne studieretning (med forbehold for fejl) – Klik her

Særlige aktiviteter:

Du vil i 3.g sammen med din klasse rejse på en 10 dages studietur til Indien og du indgår i et fuldt, gensidigt udvekslingsprogram med elever fra partnerskolen, med 3-4 nætters privat udvekslingsophold. Vores indiske partnerskole er en ressourcestærk privatskole med engelsk som førstesprog, og den blev for nylig kåret til Indiens bedste skole. For at blive så godt forberedt til studieturen som muligt, og for at styrke det internationale udsyn på studieretningen, arbejder du i alle tre år med indiske forhold, kulturmøder, og personligt lederskab i global sammenhæng. Global Society Class vil desuden få besøg af elever fra DIS, og indgår i diverse andre internationale samarbejder med eksterne partnere i løbet af deres gymnasietid. 

Da der også er en studietur i 1.g til England, så du kan få styrket dine engelsksproglige kompetencer, må du som elev på denne studieretning påregne højere udgifter til rejseaktiviteter.

Hvilke uddannelser giver studieretningen adgang til – Klik her