Vi tilbyder to forskellige samfundsvidenskabelige studieretninger. Du kan læse mere om dem herunder. 

Studieretning 1: Samfundsfag A – Matematik A

Du er i forvejen god til matematik og har lyst til at blive endnu bedre til at arbejde med matematiske udfordringer. Du er interesseret i, hvordan samfundet fungerer og vil gerne have større forståelse for aktuelle samfundsmæssige konflikter og problemstillinger i både Danmark men også resten af verden.

Matematik og samfundsfag afdækker i fællesskab samfundsmæssige problemstillinger, så du kan forklare udfordringer og udarbejde innovative løsningsforslag på samfundsmæssige problemstillinger.

Et eksempel er, at du i matematik kan beregne konfidensintervaller som mål for omfanget af statistiske usikkerheder (f.eks. i forbindelse med politiske meningsmålinger) og dermed afgøre, om der er belæg for at tro på, at der er sket signifikante ændringer i vælgeradfærden. Denne viden kan så anvendes i samfundsfag til at analysere og diskutere årsagerne til ændringerne i vælgeradfærden.

Hvis du er interesseret i at vide mere, så klik her

Hvilke fag og valgfag kan jeg få på denne studieretningKlik her

Hvilke uddannelser giver studieretningen adgang til – Klik her

Studieretning 2: Samfundsfag A – Engelsk A

I denne studieretning bliver du klogere på den moderne verdens mange spændende udfordringer. Samspillet mellem engelsk og samfundsfag betyder, at du får mulighed for at analysere politiske, økonomiske og kulturelle forhold i både Danmark, Europa og verden. Du får indsigt i globaliseringens muligheder og konsekvenser, og hvad det betyder for dig, men også Danmark og verden i øvrigt.

Ud over at du bliver endnu bedre til engelsk, får du også indsigt i de særlige kulturelle sammenhænge, der gælder i lande som f.eks. USA, England og Indien, lande der spiller en vigtig rolle i globaliseringen. Gennem arbejdet med emner som identitet, velfærd, sociale problemer, ulighed, økonomi, international handel og EU, vil du kunne bruge din faglige viden fra de to studieretningsfag til at forstå menneskers adfærd, og hvordan globaliseringen påvirker landene både økonomisk, politisk og socialt. Ligeledes vil du blive klogere på, hvordan man kan finde innovative løsninger på de udfordringer, som landene og verden står overfor i globaliseringen.

Hvis du er interesseret i at vide mere, så klik her

Hvilke fag og valgfag kan jeg få på denne studieretning
Klik her

Hvilke uddannelser giver studieretningen adgang til – Klik her

Vi har en særlig udgave af denne studieretning, nemlig vores “Global Society Class”, hvor undervisningen foregår på engelsk i nogle af fagene. Læs mere her.

Studieretningsfag

Samfundsfag Matematik Engelsk

Samfundsfag A - Engelsk A variationer

Samfundsfag A – Engelsk A + English

Vi har en engelsksproget udgave af denne studieretning, nemlig vores SA EN + English, hvor undervisningen foregår på engelsk i nogle af fagene. Den klasse bliver kaldt for ‘Global Society class’ og du kan læse mere om klassen via linket.

Læs mere om Global Society Class her

 

Samfundsfag A – Engelsk A + Indien

Vi har et udvekslingsprogram tilknyttet denne studieretning, nemlig SA EN +INDIEN, hvor en klasse modtager elever fra Ørestad Gymnasiums indiske partnerskole, og derefter rejser til Indien på studietur. Læs mere om variationen via linket.

Læs mere om SA A – EN A + indien her 

 

Den kreative studenterhue 27. June 2018
Værd at vide
Hvordan er OEG's undervisning?
Sådan søger du
De andre studieretninger
Se sproglige
Se naturvidenskabelige
Se kunstneriske