Fravær

Hvad er fravær, hvor tjekker jeg mit fravær, og hvad giver godskrevet fravær
Hvad er fravær?

Du skal selv holde øje med dit fravær på Lectio, og her er det vigtigt, at du kigger på tallet under ‘Periode’  – IKKE ‘For året’. 

Er du under 18 år, har du pligt til at orientere dine forældre om dit fravær – og hvis de kontakter skolen for at se dit fravær, har vi pligt til at vise dem det.

Hvad er fravær?

Man får 100 % fravær, hvis man ikke er til undervisningen. Man får 50 % fravær, hvis man kommer for sent.

Fravær kan både være fysisk og skriftligt fravær.

Skriftligt fravær opstår, når man ikke afleverer opgaver til tiden.

Fysisk fravær er, hvis man kommer for sent til undervisningen, eller slet ikke møder op.

Der eksisterer ikke “lovligt” fravær. Man registreres fraværende, når men ikke er tilstede.

Det er dog muligt at få godskrevet noget fravær, hvis årsagen for fraværet er anden skolerelateret aktivitet.

Skolen har et “automatisk” sanktionssystem, der træder i kraft, hvis du ikke passer din skolegang. Du skal selv holde øje med dit fravær på Lectio.

Tjek dit fraværstal i Lectio under ‘Periode’  – Ikke ‘For året’ !!
Hvornår har jeg for meget fravær?
Praktisk info vedr. fraværsregler og sanktioner.

Du må højst have 10% fravær.

Fraværet opgøres i procent i forhold til det samlede antal afholdte timer, og der er således fraværet for perioden (og IKKE året), der er gældende.

Du har mødepligt til alle moduler. Både alle dine undervisningstimer, men også til de moduler, hvor dine lærere har planlagt andre faglige aktiviteter. Det gælder også 5. modul, hvis der er planlagt aktiviteter i dette.

Fravær over 10%

Man får en skriftlig advarsel, hvis fraværet er over 10%. Her er det vigtigt, at du kigger på tal, der står under ‘Periode’ – IKKE ‘For året’, når du tjekker fravær i Lectio.
Hvis fraværet herefter ikke falder, så det kommer under 10%, kan skolen vælge:

  • at fratage din SU
  • at du ikke kan rykke op på næste klassetrin
  • at du ikke indstilles til eksamen i fag med for højt fravær
  • at du indkaldes til en samtale sammen med dine forældre og skolens ledelse, hvis du er under 18 år

Skolen bestemmer, hvilken sanktion du får.

Samlet fravær over 10% eller højt fravær i enkelte fag

Når vi kigger på fraværet er det altid for ‘perioden’. Det er et tal, der hurtigt kan nedbringes ved at komme i skole hver dag. Du kan få en advarsel, hvis du har mere end 10% fravær, enten samlet for perioden eller i enkelte fag. Hvis fraværet ikke falder til under 10%, vælger skolen af ovennævnte sanktioner.

Kommer du for sent

Får du 50% fravær.

Bortvisning

Elever, der har fået en advarsel og ikke nedbringer deres fravær til under 10%, vil blive bortvist fra skolen som følge af manglende studieaktivitet.

Godskrive fravær

Fravær er fravær, og du må have max. 10 procent, der dækker over almindelig sygdom, tandlæge, køreprøver, etc.

I enkelte tilfælde godskrives fravær dog, hvis det er skolerelateret. Hvis skolen for eksempel planlægger, at du skal være to steder på én gang, godskriver vi det ene modul. Det kan være musical, håndboldturnering, OEG Samling, etc.

Fravær kan også godskrives, hvis du er til Åbent Hus eller studiepraktik på f.eks. DTU – eller et andet uddannelsessted.

Spørg i administrationen, hvis du er i tvivl. Så kan du få at vide på forhånd, om du kan få godskrevet dit fravær.

Eneste ikke-skolerelateret aktivitet der godskrives, er Forsvarets Dag.

 

Skriftligt arbejde og fravær

Du skal aflevere dine opgaver til tiden, ellers betragter vi dig ikke som studieaktiv.

Hvis du bliver syg, kan du selvfølgelig lave en aftale med din lærer om at aflevere opgaven senere.

Du skal lave mange af dine opgaver på skolen

En stor del af dit skriftlige arbejde foregår på skolen.

I stedet for at lave f.eks. hele den danske stil eller matematikopgave hjemme, skal du arbejde med den på skolen, hvor du kan få hjælp af din lærer.

Det er obligatorisk at deltage i disse timer, og læreren noterer elevers fravær som i de “almindelig timer”.

For meget skriftligt fravær?

Skulle det ske, at du ikke har afleveret en af dine opgaver, kan læreren bede dig om f.eks. at deltage i en skrivecamp. Det kan også være, at du skal lave opgaven i en time, mens de andre elever arbejder med noget andet.

Vi har ikke en regel om, at du får en advarsel, hvis du har over 10% skriftligt fravær ligesom med det almindelig fravær. Vi forventer nemlig, at du afleverer alle dine opgaver. Hvis det ikke sker, betragter vi dig ikke som studieaktiv, hvilket kan føre til en advarsel og i sidste ende en bortvisning.

Fritagelse for idræt

Idræt er et obligatorisk fag. Du skal derfor møde omklædt og deltage aktivt i alle timerne, ellers får du fravær.

Du kan med andre ord ikke nøjes med at sidde omklædt og kigge på de andre, men skal udføre det, som læreren sætter dig til.

Du kan ikke fritages på grund af religiøse årsager, men undervisnigen tilrettelægges på en måde, der tager hensyn til din religiøse overbevisning.

Hvis du er kommet til skade

Hvis du for eksempel forstuver en finger eller får en knæskade, skal du stadig møde omklædt til alle idrætstimer og deltage så godt du kan efter aftale med læreren. Du kan f.eks. godt deltage i dans med en forstuvet finger eller genoptræne et skadet knæ i idrætstimerne.

Hvis du f.eks. brækker en ben, kan du stadig deltage i dele af idrætstimerne – eksempelvis den teoretiske del af faget. Du bliver derfor ikke fritaget pga. af en skade.

Du skal derimod sørge for at tale med din idrætslærer og aftale med vedkommende, hvordan du kan have idræt trods en skade.

Fuldstændig fritagelse

  • Sker kun, hvis du på ingen måde har mulighed for at deltage i idræt.
  • Du får i stedet et andet fag.
  • Fuldstændig fritagelse kræver en lægelig fritagelsesattest. Af den skal det fremgå, at du overhovedet ikke kan dyrke idræt i 3 år.
Idræt på eliteplan eller længerevarende sygdom?

Skolen tager særligt hensyn til elever, der dyrker idræt på eliteplan, eller elever med f.eks. længerevarende eller kronisk sygdom.

Du skal kontakte din vejleder, hvis der er en særlig grund til, at du vil få mere end 10% fravær i løbet af skoleåret.

Hvis du får lov til at have et højere fravær end de øvrige elever, skal du

  • komme til planlagt sygeundervisning, som erstatter de timer du har mistet
  • aftale med din vejleder, hvordan du får lavet dit skriftlige arbejde

Særligt fravær giver dig ikke lov til blot at have fravær. Du skal overholde de aftaler, du laver med din vejleder. Hvis aftalerne ikke overholdes, vil skolen iværksætte en sanktion på lige fod med de andre elever.

Skolen kan også vælge, at du indstilles til prøve i alle afsluttende fag.

Forsvarets Dag

Drenge, der har været til Forsvarets Dag, kan få godskrevet fraværet.

Du skal vise din indkaldelse i administrationen som dokumentation.